Přežah a výpal raku keramiky

Přežah a výpal raku keramiky

Přažah a výpal raku keramiky.

Přežah raku keramiky se provádí stejně jako u normální keramiky. Vysušené a v některých případech vyleštěné výrobky se naskládají do pece, tak že se mohou skládat do sebe i úplně u sebe a na sebe, protože nehrozí slepení výrobků glazurou, která tam není a chceme, aby se prostor pece využil co možná nejvíce. Pozor si však musíme dávat při skládání výrobků z odlišných hlín, protože každá má jiné smršťování při výpalu. Většinou se nepálí na teploty slinutí hlíny, ale stačí pálit na teplotu 900 stupňů.

Výpal keramiky s glazurou děláme tak, že do pece skládáme výrobky, aby byli od sebe oddělené, nesmí se nikde dotýkat, aby se při výpalu neslepili. Důležité je, aby glazury nanesené na přežahnutý střep byli dostatečně vyschlé. Otvorem v peci sledujeme, zda jsou již glazury připravené k otevření pece, abychom je mohli dát do redukčního prostředí. Poznáme to tak, že měříme teplotu v peci buď pyrometrem nebo žároměrkou, a nebo uvidíme, že jsou glazury vyhlazené a povrch je leský.