Měření teploty v peci na keramiku

Měření teploty v peci na keramiku

Čím měřit teplotu v peci na keramiku ?
První metoda často používaná jsou tzv žároměrky. Jsou různého druhu a jak se dosáhne v peci určité teploty tak žároměrka klesne  tím je cílové teploty dosaženo. Vidět to lze skrze kukr jakoby díra do pece která se zandavá.
+ levné a dostupné – cca 5-6kč za kousek
+ široký rozsah teplot
– musí se stále opakovat výměna žároměrek
– každá žároměrka je různou teplotu pro celkový výpal potřebujete alespoň 2-3 příklad 700 950 1280 C atd.
-teplota v peci není stejnorodá často tím by se měření muselo dělat na více místech naráz.

Celkové hodnocení pro měření v bodech 8/10

Druhá metoda měření v peci je optický pyrometr. Zmáčkne se spínač a paprsek zaměřený na cílové místo změří teplotu daného místa.
– drahé řešení stojí kolem 2000kč
-rozsah měření není úplně přesn
+ není třeba opakovat a měnit komponenty
– je třeba mít kukr

Celkové hodnocení pro měření v bodech 5/10

Třetí metoda – od oka – každá barva keramiky má od červené až po bílou svoji vlastní škálu odstínů.
– vyžadovaná značná praxe
+levně řešení
-nemusí být vždy přesné

Celkové hodnocení pro měření v bodech 3/10

Čtvrtá metoda měření teploty v peci teplotní sondy a čítač teploty.
+ středně drahé řešení kolem 500kč
+ mimo baterek se nemění nic
– stejně jako u žároměrek teplota v peci je různá tak to měří pouze v místech kde je sonda umístěná
+ poměrně přesné měření
+ dle délky sondy je možno měřit i třeba uprostřed pece nebo u čítače který má 10 přípojek je možné měřit i 10 míst v peci naráz.

Celkové hodnocení pro měření v bodech 9/10